Fotoutflykt till Tysslingen fredag den 13 mars.

Foto: Roland Thuvander
Foto: Roland Thuvander
Foto: Roland Thuvander
Foto: Roland Thuvander
Foto: Roland Thuvander
Foto: Roland Thuvander
Foto: Roland Thuvander
Foto: Roland Thuvander
Foto: Roland Thuvander
Foto: Roland Thuvander
Foto: Irén Bäcklund
Foto: Irén Bäcklund
Foto: Irén Bäcklund
Foto: Irén Bäcklund
Foto: Irén Bäcklund
Foto: Irén Bäcklund
Foto: Anita Arvidsson
Foto: Anita Arvidsson
Foto: Anita Arvidsson
Foto: Anita Arvidsson
Foto: Anita Arvidsson
Foto: Anita Arvidsson
Foto: Anita Arvidsson
Foto: Anita Arvidsson
Foto: Anita Arvidsson
Foto: Anita Arvidsson
Foto: Anita Arvidsson
Foto: Anita Arvidsson
Foto: Anita Arvidsson
Foto: Anita Arvidsson
Foto: Margita Eriksson
Foto: Margita Eriksson